Blind Friendly
Veľkosť písma veľkosť písma malá veľkosť písma stredná veľkosť písma veľka

www.zelenyzakal.sk
          stránky venované zelenému zákalu / glaukómu

 
Sietnica (retina)

Sietnica (retina)

Skladá sa z dvoch vývojových listov, pars nervosa retinae a pars pigmentosa retinae.
Vonkajšia vrstva (pars pigmentosa) nalieha na tunica vasculosa, spolu s ktorou prechádza aý na corpus ciliaris (pars ciliare) a facies posterior dúhovky (pars iridica). Pigmentové bunky v tejto vrstve bránia dráždeniu susedných buniek citlivých na svetlo pri dopade svetelného lúča.
Vnútorná vrstva (pars nervosa) je na rozdiel od vonkajšej vyvinutá len v oblasti zadných dvoch tretín tunica interna bulbi. Je to priehľadná blanka, ktorá obsahuje bunky citlivé na svetlo. Discus nervi optici s excavatio disci sú štruktúry pozorované pri vyšetrení očného pozadia. Je to miesto, odkiaľ odstupuje zrakový nerv. Cez nervus opticus vstupujú do oka a. et v. centralis retinae, ktorí sa delia na ramus sup.et inf. a tieto ešte ďalej na časť temporálnu (laterálnu) a časť nazálnu (sagitálnu).

Sietnica (retina)

Vo vzdialenosti 0,4cm temporálne od disku je umiestnená macula so stredovým prehĺbením vo fovea centralis. Je to miesto najostrejšieho videnia s najväčším percentuálnym zastúpením čapíkov.
Vlastná nervová vrstva sa skladá z niekoľkých podvrstiev (bližšie v: Histológia).

Stránky generuje redakčný systém WebJET so službou optimalizácia pre vyhľadávače

© 2015 Pfizer. Všetky práva vyhradené.
Posledná aktualizácia 16.1.2014 9:27